Raport de evaluare

Inspectia proprietatii de catre Expertul Evaluator

Rosa Trade International - Evaluari imobiliareConsta in:
bullet identificarea proprietatii
bullet identificarea drepturilor de proprietate care sunt evaluate: ce contine proprietatea, a cui este, identificarea sarcinilor
bullet utilizarea evaluarii: scopul si ce tip de valoare trebuie determinata (Valoarea de piata este cel mai obisnuit tip de valoare asociat cu evaluarea proprietatilor. Este foarte important ca valoarea de piata sau oricare alt tip de valoare estimata sa fie identificata si definita foarte clar in orice misiune de evaluare, desi se poate duce ca valoarea de piata este cea vizata in absenta unei specificari)
bullet inspectia fizica a proprietatii de evaluat: identificarea si analiza amplasamentului si constructiilor, aprecierea starii tehnice.Solicitarea de documente de la proprietar/client(titlul de proprietate asupra imobilului-actul de vanzare-cumparare, donatie, succesiune, etc; cadastru; extras de carte funiciara, certificat de urbanism, autorizatie de construire). Fotografierea proprietatii. Discutii cu proprietarii/clientii.

Raport de evaluare

Centralizarea tuturor informatiilor si analiza lor

Rosa Trade International - Evaluari imobiliarebullet colectarea si analiza datelor/informatiilor relevante: in functie de natura proprietatii de evaluat. Aceste informatii trebuie sa contina elemente pentru aplicarea metodelor de evaluare, respectiv:
bullet informatii despre costuri de inlocuire si/sau reparatii
bullet informatii despre tranzactii realizate cu proprietati comparabile sau despre oferte de tranzactionare
bullet informatii despre veniturile generabile de proprietatile comparabile
Se analizeaza toate informatiile culese si se interpreteaza rezultatele din punct de vedere al evaluarii.
bullet se stabilesc limitele si ipotezele care vor sta la baza elaborarii raportului; se deduc si estimeaza conditiile limitative specifice obiectivului de care trebuie sa se tina seama la derularea tranzactiei.
bullet se stabilesc ce metode de evaluare sunt adecvate pentru determinarea valorii proprietatii imobiliare de evaluat.

Raport de evaluare

Elaborarea raportului de evaluare

Rosa Trade International - Evaluari imobiliareRaportul de evaluare este un document care inregistreaza instructiunile pentru o anumita misiune de evaluare, baza de evaluare (tipul de valoare) si scopul evaluarii ca si rezultatele analizei care a condus la opinia privind valoarea. Deasemenea , un raport de evaluare poate sa explice procesele analitice care au fost parcurse in cursul evaluarii si sa prezinte informatiile semnificative care au fost folosite in analiza. Rapoartele de evaluare pot fi verbale sau scrise. Tipul, continutul si dimensiunea unui raport variaza in functie de destinatar, de cerintele legale, de tipul proprietatii si de natura si complexitatea misiunii de evaluare.

Raportul scris: este rezultatul unei evaluari comunicat clientului in scris. Rapoartele scrise pot fi documente narative detaliate, care sa contina materiale pertinente examinate si analizele realizate pentru a ajunge la concluzia privind valoarea sau pot fi documente narative sintetizate cum ar fi actualizari periodice ale valorilor, formulare utilizate de catre guvern sau de alte agentii sau scrisori catre clienti.
Raport verbal: este rezultatul unei evaluari, comunicat verbal unui client sau prezentat in justitie ca marturie de expert sau depozitie. Un raport de evaluare comunicat verbal unui client trebuie sa fie sustinut de un dosar de lucru si urmat cel putin de un rezumat scris al evaluarii.